Kaaniravi õppekava

Kaaniravi õppekava

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 7
 • File Size 499.69 KB
 • File Count 1
 • Create Date 12.02.2018
 • Last Updated 12.02.2018

Kaaniravi õppekava

Kursuse  nimetus: Kaaniravi kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: Kaaniravi kursus
 2. Õppekavarühm: Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk: Õppija planeerib ja viib läbi kaaniraviseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinud isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
  Õpiväljundid: Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb kaaniravi, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst
 4. Sihtgrupp: Kõik Kaaniravi kursusest huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus ja  eelteadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast.

 1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 80 tundi, millest 40 t on teooria ja 24t praktiline ning 16 t isesisev töö.

Õppevahendid: massaažilaud, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kaanid jm.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus: Kaaniravi teraapiline kasu põhineb  ligi 120 biokeemilisel ainel, millel on toime verele, vereringele ja vereringe elunditele ning kehas leiduvatele põletikulistele protsessidele. Kaani hammustuse järgselt aktiveerub koheselt inimese immuunsüsteem.

Kaani süljes leiduv aine hirudiin vedeldab verd ja pärsib trombide teket.  Aine destabilaas lõhustab juba olemasolevaid trombe, egliin vähendab põletikku, bdelliin pidurdab pankrease seedefermendi trüpsiini toimete, mis aktiveerudes põhjustaks autoimmuunset põletikku pankreases.  Kollagenaas soodustab sidekohe pehmenemist ja lagunemus, mistõttu kasutatakse armiravis.  Hüaloronidaas tagab raku seina läbilaskevõime. Kaani seedetraktis elab bakter  Bac. Aeromonas Hydrophilia , millel on mikroobidevastane toime – on teada, et selle bakteri toimel pidurdub näiteks  stafülokoki, siberi katku ja tuberkuloosi bakterite areng.

Kuna kaaniravi eelkõige parandab verd ja vereringet, siis selle kaudu saab parandada  kogu organismi funktsioneerimist ehk tervist.

Koolituse käigus õpitakse kaanide anatoomiat ja käitumist, käsitletakse erinevate koolkondade metoodikaid, arvestatakse kaanide panekul akupunktuuri põhimõtteid, tehakse selgeks kaanide pidamise ning hügieeniga seonduv ja harjutatakse kaaniravi praktiliselt.

Kursusel osalemiseks on vajalikud eelteadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiat.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod:  kirjalik test

Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest; · valmistab ette töökoha kaaniravi tegemiseks vastavalt juhendile; rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus kaaniravi tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 80 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Helle Kullerkupp

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs