Ajurveda massaaži õppekava

Ajurveda massaaži õppekava

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 3
 • File Size 497.38 KB
 • File Count 1
 • Create Date 12.02.2018
 • Last Updated 12.02.2018

Ajurveda massaaži õppekava

Kursuse  nimetus: Ajurveda massaaži kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: Ajurveda massaaži kursus
 2. Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk: Õppija planeerib ja viib läbi ajurveda massaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinu isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
  Õpiväljundid: Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb ajurveda massaaži, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst

4.Sihtgrupp: Kõik ajurveda massaaži kursusest huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.

 1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 40 tundi, millest 10t teooria, 22t praktiline töö ja 8t isesisev töö.

Õppevahendid: massaažilaud, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, jm.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus: Ajurveda põhialused. Ajurveda on india iidne süsteem, mis tähendab õpetust elus ja on algselt mõeldud eelkõige profülaktilise meditsiinina haigustest hoidumiseks, kuid teda saab edukalt kasutada ka tervise korrastamisel. Baseerub eelkõige kolme doša tasakaalustamise printsiibil.

Ajurveda massaazi Abhjangat tehakse rohke spetsiifilise, iga kliendi jaoks, vastavalt tema keha tüübile segatud õliga. massaaži teostatakse massaažilaual või matil.

Abhjanga praktiline  massaaž.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: Õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium: Õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest; · valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus ajurveda massaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 40 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks: 200 eurot (ühekordse maksena) või osade kaupa 100 eurot/ nädalavahetus.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

 

 

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs