Holistiline siseelundite massaaž Riias

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 21/04/2019 - 22/04/2019
10:00 - 14:00

KategooriadKursus on tantristliku suunitlusega ja mõeldud neile kes on kokkupuutunud massaaži,
kehatöö või inimese energeetilise olemusega.
Kursus on tantristliku iseloomuga. Kursusel leiame oma sisemise jõu allikad ja samuti
tegeleme sellega mis meid nõrgestab ja piirab selle jõu avaldumist.
Õpime tegeleme oma psüühilise poolega, energija avamise harjutustega, laulame mantraid
jms.
Teiseltpoolt õpime konkreetset massaaži/teraapiat ja teadmisi, et kuidas oma siseorganeid
korras hoida, nende elujõudu tugevdada ning saavutada paremat kontakti oma kehaga.
Käsitleme meie siseelundite füsioloogiat holistilises ja loodusteraapialikus lähenemises. Räägime lahti organite funktsioonid, nende seose teiste organite ja lihastega (näiteks maks on seotud silmade tervise ja nägemisega ning suure rinnalihasega).
Lisaks sellele õpime põhjaliku massaaži, mis aitab siseorganite seisukorda parandada.
Kursus on mõeldud selleks, et mõista meie siseorganite osa kogu keha tervikus, rääkida lahti, millised tegevused tugevdavad millist organit ja millised tegevused nõrgesdavad. Seda on võimalik kasutada nii enda tervise parandamiseks kui teistele teraapia tegemiseks.Aeg: 21.04- 22.04.2019 kella 10-21 (soovi korral ka kauem), ja 9-14Hind: 100 €Kohtade arv on piiratud, palume kiiresti registreerida!Kursuse lõpetajal on võimalus saada tunnistus kursuse läbimise kohta.

Kursuse juhendaja: Alar Krautman

Holistic visceral massage

The course is tantric-oriented and designed for those who have been exposed to massage, body work, or the energetic nature of a person.
In the course, we find the sources of our inner strength and we also deal with what weakens us and limits its manifestation.
We learn to deal with our psychic side, energizing exercises, singing mantras and so on.
On the other hand, we learn specific massage / therapy and knowledge about how to keep your internal organs in order, strengthen their vitality and get better contact with your body.

We discuss the physiology of our internal organs in a holistic and natural therapy approach. Let’s talk about the functions of the organs, their relationship with other organs and muscles (for example, the liver is related to eye health and vision and large chest muscle).

The course is designed to understand the role of our internal organs, to understand which activities strengthen which organ and which activities weaken them. The knowledge helps to improve your health and to help others (through therapy).

Time: 21.04-22-04 10-21 (longer if wished for) and 9-14
Price: 100 €

The number of participants is limited, please register quickly!

Upon successful completion of the course, you will have the opportunity to receive a certificate of completion.

Course instructor: Alar Krautman

Alar Krautman on hariduselt füsioterapeut, kes on teinud massaaži ja teraapiaid ca 30a ja
õpetanud massaaže üle 18 a. Olnud Eesti murdmasuusatajate koondise massöör, Ta on
õppinud üle 5a hiina meditsiini, läbinud Tais õpetajate koolituse ja sooritanud
õpetaja/terapeudi eksami, õppinud kokku üle 10 a Jaapani meditsiini ja ajurvedat,
tantristlikke ja šamanistlikke praktikaid. Alar on õpetanud mitmekümneid kursusi erinevates
riikides ja olnud erinevate massaažide looja ja väljatöötaja. Ta on Eesti Pärimusmeditsiini,
Idamaade meditsiini õppekava ja kutse väljatöötaja. Hobiks on vanade traditsioonide ja
rituaalide ning looduse tarkuste mõistmine.

Alar Krautman is a physiotherapist who has been doing massage and therapies for about 30 years and taught massages over 18 years. He has been a masseur of the Estonian cross-country skiers, he has studied Chinese medicine over 5 years, passed the teacher training in Thailand and passed teacher / therapist exam, studied Japanese medicine and Ayurvedic, tantric and shamanic practices for over 10 years. Alar has taught dozens of courses in different countries and has been the creator and developer of various massages. He is the professional developer of Estonian Heritage Medicine and Eastern medical curriculum. His hobbies are understanding old traditions, rituals and natures wisdoms.

Registreerumised

Registreerumine on lõppenud.

Share