Massaažikursus Tantsiv Meister I osa

Massaažikursus Tantsiv Meister I osa

Loading Map....

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 11/02/2018
10:00 - 17:00

Koolituse koht
Alar Krautmani Terviseakadeemia (Tallinna osakond)


Massaažikursus Tantsiv Meister I osa

Tantsiv Meister on massaažiliik, mis võimaldab läbi füüsilise ja energeetilise keha vabastamise  olla teejuhiks emotsioonide avamisele. Massaaž koosneb joogaharjutustest, juhendatud tantsulisest liikumisest, hingamistehnikast ja muidugi massažist. Meie emotsioonid ja sisemised traumad on kinnitunud kindlatesse paikadesse, nii lihastesse, siseorganitesse, aju erinevatesse osadesse, kui kogu keha holistilisse olemusse.  Meditatiivne massaaž koos teiste tehnikatega aitab kiht kihilt jõuda meie varjatumatesse paikadesse kehas ja meeltes.

Kursus toimub:

 11.veebruar

18.veebruar

5.-6.mai

Kursuse  nimetus: Tantsiv Meister

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

Õppekava nimetus: Massaažikursus Tantsiv Meister

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

Eesmärk ja õpiväljundid:

Õppija planeerib ja viib läbi massaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi,  lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinud isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
Õpiväljundid: Õpiväljundid: Kursuse lõpuks  õppija teeb Hawaii Lomi Lomi massaaži, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst

Sihtgrupp: Kõik massaažist, tantsust ja joogast huvitatud inimesed .

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus:  Kursuse kogumaht on  40 tundi, millest 6t on teooria, 26t on praktiline töö ja 8t isesisev töö.

Õppevahendid: matid, padjad, rätikud, õlid jm.

Õppeprotsessi kirjeldus:

Tantsiv Meister on massaažiliik, mis võimaldab läbi füüsilise ja energeetilise keha vabastamise  olla teejuhiks emotsioonide avamisele. Massaaž koosneb joogaharjutustest, juhendatud tantsulisest liikumisest, hingamistehnikast ja muidugi massažist. Meie emotsioonid ja sisemised traumad on kinnitunud kindlatesse paikadesse, nii lihastesse, siseorganitesse, aju erinevatesse osadesse, kui kogu keha holistilisse olemusse. Meditatiivne massaaž koos teiste tehnikatega aitab kiht kihilt jõuda meie varjatumatesse paikadesse kehas ja meeltes.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on  õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75%  tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod:  õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium:

  • õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest;
  • valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile;
  • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
  • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;
  • kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;
  • valmistab ette ja korrastab töökoha.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus  massaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 40 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks: 200 eurot (ühekordse maksena) või osade kaupa 50 e päev

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157 ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

Registreerumised

Registreerumine on lõppenud.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs